Hình thức thanh toán

English English  Japanese Japanese

Hình thức thanh toán

Share |

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán:

1/. Khi đơn hàng đã được xác nhận, khách hàng sẽ chuyển trước 40% trị giá đơn hàng. Ngay sau khi nhận được tiền của khách hàng, Túi Việt sẽ tiến hành sản xuất hoặc đóng gói sản phẩm sẵn có. Sau khi đơn hàng hoàn thành, nếu khách hàng tại Hà Nội, chúng tôi sẽ tiến hành giao hàng và thu nốt số tiền còn lại. Nếu khách hàng không phải ở Hà Nội, khách hàng sẽ thanh toán trước khi Túi Việt gửi hàng.

2/. Túi Việt sẽ xem xét và quyết định hình thức thanh toán nếu khách hàng có đề xuất khác.

3/. Các hình thức chuyển tiền chúng tôi có thể nhận:

-         Qua tài khoản ngân hàng.

-         Qua bưu điện.

-         Thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt.

Các tin khác

 
LÊN ĐẦU
TRANG