Hình thức vận chuyển

English English  Japanese Japanese

Hình thức vận chuyển

Share |

Hình thức vận chuyển

Túi Việt hiện áp dụng các hình thức vận chuyển sau. Bắt đầu từ ngày 01/01/2012:

-         Các phương thức vận chuyển mà Túi Việt có thể sử dụng:

+ Đường không.

+ Đường sắt.

+ Đường bộ.

-        Túi Việt sẽ hỗ trợ khách hàng tìm hình thức vận chuyển phù hợp nhất cho từng đơn hàng nếu khách hàng đồng ý, tuy nhiên, nếu xảy ra sự cố chậm hàng, mất hàng, Túi Việt sẽ cùng với khách hàng tìm cách khắc phục với tinh thần hỗ trợ cao nhất nhưng mọi chi phí hay thiệt hại nếu có, Túi Việt sẽ không chịu trách nhiệm.

- Chuyển phát tới tận tay người mua dù ở bất kỳ đâu. Thời gian vận chuyển tùy thuộc vào mức cước phí mà khách hàng lựa chọn. Chuyển nhanh trong ngày; Chuyển nhanh 2 ngày; Chuyển chậm 5 ngày; Chuyển chậm 8 ngày.

- Chuyển phát tới các bến xe khách gần nhất của khách hàng (chỉ áp dụng cho khách hàng mua buôn)

- Chuyển phát tới ga tầu gần nhất của khách hàng (chỉ áp dụng cho khách hàng mua buôn).

 
LÊN ĐẦU
TRANG