Phòng mẫu

English English  Japanese Japanese

Phòng mẫu

Hình ảnh phòng mẫu Túi ví khăn handmade của Túi Việt qua thời gian:

Phòng mẫu Túi Việt năm 2004:

tuiviet2004

tuiviet2004 2

Phòng mẫu Túi Việt năm 2008:

tuiviet2008

tuiviet2008 2

Phòng mẫu Túi Việt năm 2013:

tuiviet2013

Phòng mẫu Túi Việt năm 2015:

Mặt hàng túi xách handmade phục vụ các cửa hàng lưu niệm bình dân:

tuivietshowroom 0001

tuivietshowroom 0002

tuivietshowroom 0003

tuivietshowroom 0004

tuivietshowroom 0005

tuivietshowroom 0006

tuivietshowroom 0007

tuivietshowroom 0008

tuivietshowroom 0009

tuivietshowroom 0010

tuivietshowroom 0011

Mặt hàng túi xách handmade phục vụ các cửa hàng lưu niệm có chất lượng tương đối:

tuivietshowroom 0012

tuivietshowroom 0013

Mặt hàng túi xách handmade phục vụ các cửa hàng lưu niệm cao cấp:

tuivietshowroom 0014

tuivietshowroom 0015

 
LÊN ĐẦU
TRANG