Chứng nhận đảm bảo

English English  Japanese Japanese

Chứng nhận đảm bảo

Share |

Một số giấy chứng nhận, hoạt động tham gia các tổ chức của Công ty TNHH Túi Việt Htvncrafts.

1/. Mã số thuế từ 2006.

mã số thuế Túi Việt

2/. Hội viên chính thức Phòng Thương Mại và Công Nghiệp Việt Nam - VCCI từ năm 2006.

hoi vien vcci

3/. Hội viên chính thức Hiệp hội làng nghề Việt Nam - Vicraft từ năm 2006.

thanh vien hiep hoi lang nghe

4/. Thành viên chính thức Câu lạc bộ Doanh nhân sáng tạo - VCE Club từ 2014.

vce club

5/. Tham gia các hội chợ Tự hào hàng Việt

Hội chợ làng nghề Việt Nam, Hội chợ nông nghiệp quốc tế, Hội chợ Tự hào hàng Việt, Hội chợ du lịch làng nghề truyền thống Hà Nội, Hội chợ quà tặng Hà Nội, Hội chợ Lifestyle...

Hội chợ làng nghề Việt Nam

tu hao hang viet

the thao du lich

6/. Một số giải thưởng tiêu biểu:

goldenv hung

goldenv tuiviet

tinh hoa lang nghe

don vi tieu bieu

 
LÊN ĐẦU
TRANG